FUSKBUGG.SE

En sjukt bra sida


Skapa konto

§ 1. Allmänt

Av rent logiska skäl ska du inte använda våran tjänst som på något sätt är emot Sveriges lag. Du ska inte heller använda tjänsten på ett sätt som kan uppmana till brott (exempelvis länkar till upphovsrättsskyddat material i din fil). Följ Svensk lagstiftning.

§ 2. Filen

Inget upphovsrättsskyddat material och ingen pornografi är tillåten. Använd sunt förnuft!

§ 3. Filformat

Alla filtyper är tillåtna. Observera att försök till "hack" i form av php-script och liknande endast resulterar i permanent avstängning.

§ 4. Skyldighet

Du är tekniskt bunden till att acceptera detta avtal. I och med användandet av vår tjänst accepterar du detta avtal.

§ 5. Åtgärder/Ansvar

Fuskbugg.se's administratörer har rätt att radera filer som denne anser vara olämpliga. Om administratören anser att det behövs får avstängningar utfärdas, och en polisanmälan skickas om så krävs. Vi tar inte ansvaret för det du laddar upp, det är du som användare som gör.

§ 6. Loggning

I och med uppladdningen av filen sparas/loggas ditt IP-nummer tillsammans med den fil du laddade upp.